Taktil merking

Taktil Merking

Hovedhensikten med ledelinjer er å hjelpe blinde og svaksyntes til å unngå farer og finne fram på en enkel, lettfattet og effektiv måte.

Ledelinjer skal legges så man oppnår følgende:
• Informere om viktige punkter som inngangsparti, billettluker, skranker, informasjonstavler og heiser.
• Informere om for eksempel topp og bunn av trapper eller ramper, steder hvor det opptrer nivåforskjeller.
• Informere om retningsendring.